OM KLUBBEN

Välkommen till Strömstad tennisklubb där vi hoppas att du ska trivas på vår anläggning och vilja spela mycket tennis!

Vision

Alla ska ha möjlighet att utöva tennis på olika nivåer, från motion till elit. Vi ska inte bara forma tennisspelare utan även bra medmänniskor som präglas av ödmjukhet, kamratanda samt är goda ambassadörer för sporten och Strömstad Tennisklubb

 

 

Syfte

Strömstad tennisklubbs övergripande syfte är att skapa en verksamhet där generationer möts, stimuleras, trivs och inspireras till idrott, från motion till elit, från de yngsta till de äldsta.

Historik

Strömstad Tennisklubb bildades i oktober 1961 och verksamheten kom igång 1962.

1965 invigdes två grusbanor och 1968 klubbhuset. 1977 köpte klubben ett dubbeltält (baracuda) för två banor till en kostnad av närmare 400 000 kr.

1985 stod dagens tennishall klar (med Bolltex som underlag) och vid en stor invigning deltog storheter som Birger Folke, Torsten Johansson och Janne Lundqvist. Invigningsmatchen spelades mellan juniorvärldsmästaren Johan Alvén, Landskrona och hemmasonen Niklas Lundin (Johan vann 6-2, 6-2).

På 1970- och 80-talen hade tennisen stora framgångar. På Odelsbergs samlades ungdomarna vid tennisbanorna. Sten Bodin, Johan Johannesson och Jonny Steen formulerade ungdomsverksamhetens inriktning. Genom åren har många duktiga ungdomsspelare funnits i klubben.

I juni 2008 gjordes en upprustning av tennishallen invändigt med nytt underlag (Greenset Comfort) samt målning av väggarna inomhus.

Under sommaren 2016 utökades verksamheten vid tennisanläggningen genom att en padeltennisbana, minitennisbanor och ett bollplank anlades. Ett positivt tillskott till anläggningen som lockar nya spelare.

Vinten/våren 2017 har servicedelen genomgått en renovering med nya ytskikt och ny köksdel med målsättningen att locka fler till att uppehålla sig i hallen.

Personal

Vaktmästare/kanslist

Bo Bergström jobbar sedan 2012 som vaktmästare/kanslist i klubben. Bosse fixar det mesta på anläggningen och ser till att hålla den i fint skick. Frågor rörande medlemskap, abonnemang, sponsring m m hjälper gärna Bosse dig med.

Styrelsen 2020

Ordförande:     Henrik Norvald

hnorvald@hotmail.com, +47 99309155

Kassör:      Christian Lind

christian.lind@gottebiten.se

Sekreterare:      Stefan Sjödin
Ledamot:      Stefan Gustafsson
Ledamot:      Vakant
Suppleant:      Petter Slättner
Suppleant:     Vakant

Kommittéer

Kommittéerna är tänkt att vara grupper av medlemmar som kan sammankallas när ideella insatser av olika slag behövs. Om du vill ställa upp och delta i en kommitté skickar du ett mail till den person som står som sammankallande. Alla typer av inspel om hur vi tillsammans kan utveckla vår klubb välkomnas. Vi ser fram emot att få höra från dig.

 

Informationskommittén

Sammankallande: namn, mail

Arbetsuppgifter: Syftet med Informationskommittén är på olika sätt lyfta fram klubbens verksamhet, bl a genom hemsidan, facebook och medlemskontakter. Kommittén ska jobba för att påverka trivseln inom klubben i en positiv riktning samt arbeta strategiskt och operativt med att arrangera aktiviteter som både tillgodoser nuvarande medlemmar men även kan locka till sig nya medlemmar till klubben.

 

Tävlings- /juniorkommittén

Sammankallande: namn, mail

Arbetsuppgifter: Syftet med Tävlings- /juniorkommittén är att ansvara för klubbens interna tävlingar, gruppspel och seriespel samt att vara en kontaktyta både för klubbens tränare och juniorföräldrar. Kommittén ska kunna vara behjälplig vid interna och externa juniorarrangemang och kunna rådfrågas vid alla typer av frågor som rör vår juniorträning.

De externa tävlingarna sköts tillsammans med tränare och respektive lagledare. Primärt ska kommitténs aktiviteter leda till att vi genomför tävlingsarrangemang i toppnivå som gör att vi blir erkända för det och lockar till oss bra spelarunderlag. Kommittén ansvar också för att tävlingarna bidrar positivt till klubbens ekonomi.

 

Sponsorkommittén

Sammankallande: namn, mail

Arbetsuppgifter Syftet med Sponsorkommittén är att jobba med sponsring, sportkort och annonsering.

 

Anläggningskommittén

Sammankallande: namn, mail

Arbetsuppgifter: Primärt ska kommittén säkerställa att vi har en anläggning som driftas och utvecklas baserat på vision, mål och budget framtagen av styrelsen.

Välkomna att göra en bra klubb ännu bättre!